Thi công tuyến đường vào Công trình thuỷ lợi Rào Đá Quảng Bình