Dự án khảo sát và khai thác mỏ miền trung liên doanh với công ty cổ phần khoáng sản Pha Lê

Dự án khảo sát và khai thác mỏ miền trung liên doanh với công ty cổ phần khoáng sản Pha Lê. Mức đầu tư giai đoạn 1 dự kiến 10 triệu USD.