– Xây dựng công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp, đường dây dưới 35KV.

– Ðào, đắp, san lắp mặt bằng tạo bãi.

– Ðầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng khu dân cư, đô thị.

– Thí nghiệm và kiểm nghiệm vật liệu xây dựng.

– Khảo sát, lập dự án đầu tư, giám sát thi công công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp không do công ty thi công.

– Thiết kế: Tổng mặt bằng xây dựng công trình, kiến trúc công trìnhdân dụng và công nghiệp, nội ngoại thất công trình, công trình giao thông (cầu, đường bộ).

– Tư vấn thiết kế. Kinh doanh nhà ở.

– Kinh doanh bất động sản.

– Xây dựng công trình thủy lợi.

– Sản xuất, mua bán vật lịêu xây dựng .

– Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, đô thị.

– Kiểm định chất lượng công trình xây dựng.